Skočit na obsah

Obchodní podmínky

 

Obchodní podmínky e-shopu www.druchema.cz

 

Základní údaje:

Dodavatel:

Druchema, družstvo pro chemickou výrobu a služby
Služeb 753/3, P. O. BOX 94, 100 00 Praha 10 - Strašnice
TEL: +420 296 814 111 - recepce, 275/276 - expedice a prodej
FAX: +420 296 814 403 - podatelna, 417 - expedice a prodej
GSM: +420 602 454 584 – recepce
e-mail: podatelna@druchema.cz, prodej@druchema.cz
WEB: www.druchema.cz
Facebook: http://www.facebook.com/Druchema
IČ: 00027456,  DIČ: CZ00027456
zápis v OR u MS v Praze odd. Dr. XCIX, vložka 78

Provozovna:

Adresa: Služeb 753/3, 100 00 Praha 10 - Strašnice
Otevírací doba: pondělí‒pátek 6.30‒15.00 hod.
TEL: +420 296 814 275/276
FAX: +420 296 814 417
e-mail: prodej@druchema.cz, objednavky@druchema.cz

 

Vymezení pojmů: 

Prodávající je společnost Druchema, družstvo pro chemickou výrobu a služby, se sídlem Služeb 753/3, 100 00 Praha 10 – Strašnice, IČ: 00027456,  DIČ: CZ00027456, zápis v OR u MS v Praze odd. Dr. XCIX, vložka 78. Prodávající je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. 

Zákazníkem internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není. 

Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. 

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Maloobchodní podnikatel je takový podnikatel, který nakupuje zboží v malém množství v základní měrné jednotce (po jednotlivých kusech).

Velkoobchodní podnikatel je takový podnikatel, který nakupuje větší množství zboží po celých baleních či paletách.

 

Kupní smlouva: 

Návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží dodavatelem na www stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. 

Zákazník podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem. Seznam zboží na stránkách www.druchema.cz je katalogem produktů družstva Druchema. Zboží lze u dodavatele objednat vyplněním elektronického formuláře internetového obchodu, a to nepřetržitě 24 hodin denně. Před odesláním objednávky je doporučeno kupujícímu pečlivě zkontrolovat jednotlivé položky, aby se předešlo případným pozdějším nedorozuměním. 

Po odeslání objednávky bude odesláno e-mailem její potvrzení (kopie objednávky s odkazem pro zobrazení objednávky na webu). V případě, že kupující v tomto potvrzení nalezne jakékoliv nesrovnalosti, je povinen neprodleně kontaktovat prodávajícího, aby ten mohl zjednat nápravu. Ihned po obdržení objednávky, v rámci uvedené otevírací doby, začnou zaměstnanci prodávajícího pracovat na jejím vyřízení. 

Předmětem kupní smlouvy není opakované plnění a smlouva není ani uzavírána na dobu neurčitou a každá jednotlivá dodávka musí být vždy objednána samostatně.

Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.  

 

Práva a povinnosti prodávajícího: 

Prodávající se zavazuje vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží v co možná nejbližší době, standardně do 5 pracovních dnů. V případě osobního odběru je zboží připraveno k odběru do 2 následujících hodin. Pokud prodávající nebude moci expedovat zboží, uvědomí zákazníka nejpozději do 3 pracovních dnů od přijetí závazné objednávky o situaci a nabídne mu náhradní řešení.

Prodávající se zavazuje vystavit ke každé objednávce daňový doklad a dodací list a předat je zákazníkovi společně se zbožím.

Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud zákazník opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným (zejména z důvodu vyprodání zásob zboží apod.), nedohodne-li se se zákazníkem na novém plnění.

V případě, že zákazník uhradí platbu za objednávku před dodáním zboží a prodávající nebude schopen tuto objednávku uskutečnit, zavazuje se prodávající vrátit kupujícímu plnou částku zpět. 

V případě, že kupující vyzvedává objednávku, jež byla nebo bude hrazena bezhotovostně, při vyzvednutí reklamace, či při proplácení dobropisu může prodávající požadovat předložení identifikačního dokladu (OP nebo CP), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházejících z trestné činnosti. Bez předložení některého z uvedených dokladů kupujícím může prodávající odmítnout zboží či peníze vydat/proplatit.
Z pohledu nařízení EU – GDPR se v tomto případě jedná o oprávněný zájem, protože je v zájmu prodávajícího i kupujícího předejít případné újmě na majetku či penězích způsobené podvodem.

 

Práva a povinnosti kupujícího: 

Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno, a také platnou e-mailovou adresu.

Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, včetně poštovného. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

Kupující má právo odstoupit od smlouvy za podmínek definovaných obecně závaznými právními předpisy.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po zaplacení kupní ceny a po jeho převzetí. 

 

Cena zboží: 

Uvedené ceny jsou platné v momentě objednávky a pouze pro nákup přes e-shop. Ceny v podnikové prodejně a v jiných prodejních místech se mohou lišit. 

V případě, že je kupujícím spotřebitel nebo maloobchodní podnikatel, zobrazené ceny jsou uvedeny v obrázkovém katalogu včetně DPH a jsou konečné.

V případě, že je kupujícím velkoobchodní podnikatel, zobrazené ceny jsou uvedeny formou tabulkového seznamu bez DPH a jsou pouze orientační (jsou uvedeny standardní velkoobchodní ceny). Celková cena, uvedená na daňovém dokladu nebo dodacím listu, se může lišit od celkové ceny, uvedené v objednávce (kupující může mít s prodávajícím smluvně zajištěné speciální ceny či slevy), nikdy však nesmí být vyšší, než cena na objednávce.

Družstvo Druchema si vyhrazuje právo změny cen. Zvýší-li se cena objednávky, má kupující právo od smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv úhrad. Na tuto skutečnost bude kupující předem upozorněn. 

 

Způsob platby: 

Dobírkou (platba dopravci při převzetí) – při převzetí zásilky od České pošty, expresní služby PPL či jiného dopravce. 

Hotově nebo kartou při osobním odběru na prodejně – platba se uskuteční v provozovně prodávajícího při odebrání zboží.

Platba kartou online (předem) - platba se uskuteční online prostřednictvím platební brány při procesu odeslání objednávky v internetovém obchodě Druchema.

Bankovním převodem (platba předem) - platba se uskuteční na základě platebního předpisu, který se zobrazí přímo na webu e-shopu po odeslání objednávky, a také je součástí potvrzovacího e-mailu s kopií objednávky. Platební předpis může (pro zjednodušení platebního procesu) obsahovat QR kód.

Zálohovou fakturou (platba předem) – na základě vystavené zálohové faktury, kterou zákazník obdrží e-mailem do 1 pracovního dne od dokončení objednávky. Zboží nebude expedováno a dodáno dříve, než bude platba připsána na účet prodávajícího. Tento způsob platby je aktivní pouze u Velkoobchodního podnikatele.

Některé způsoby platby mohou být zpoplatněné nebo cenově zvýhodněné dne následujících pravidel:

V případě, že je zvolen způsob platby "Dobírkou (platba dopravci při převzetí)", je zákazníkovi účtováno dobírkovné ve výši 50,- Kč s DPH.

 

Osobní odběr na prodejně: 

Osobní odběr je možný v podnikové prodejně (expedici) společnosti Druchema, družstvo pro chemickou výrobu a služby

adresa:  Služeb 753/3, 100 00 Praha 10 – Strašnice

otevírací doba: pondělí‒pátek 6.30‒15.00 hod.

 

Dodací lhůta: 

Expedice zboží probíhá zpravidla do 5 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy na dodací adresu uvedenou v objednávce. V případě osobního odběru na prodejně je zboží připraveno k odběru do 2 následujících hodin. Dodací lhůta bude přiměřeně prodloužena k okolnostem, jestliže je zpoždění způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím. 

 

Způsob dopravy:

Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel a to pouze na území celé České republiky, vyjma případů, kdy kupující zvolí v objednávce způsob dopravy „Osobní odběr na prodejně“. V případě, že si kupující nevyzvedne zboží osobně, je objednaný sortiment zaslán poštou nebo prostřednictvím dopravce.

Cena dopravy se řídí následujícími pravidly:

Spotřebitel nebo maloobchodní podnikatel - v případě, že celková cena zboží dosáhne výše minimálně 2000,- Kč s DPH, doprava není účtována. V ostatních případech je účtováno dopravné a balné 75,- Kč s DPH. V případě, že kupující zvolí způsob dopravy "Osobní odběr na prodejně v Praze 10 - Strašnicích" a zároveň způsob platby "Hotově nebo kartou při osobním odběru na prodejně", je osobní odběr zpoplatněn částkou 35,- Kč s DPH.

Velkoobchodní podnikatel - v případě, že celková cena zboží dosáhne výše minimálně 5000,- Kč bez DPH, doprava není účtována. V ostatních případech je účtováno dopravné a balné 415,- Kč bez DPH.

Objemnější zásilky mohou být  zasílány na paletě. 

 

Odpovědnost za vady a reklamace: 

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

Prodávající zodpovídá spotřebiteli za to, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající zodpovídá spotřebiteli za to, že v době, kdy spotřebitel věc převzal, má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a věc vyhovuje požadavkům právních předpisů. 

Kupující je oprávněn uplatnit práva z vady spotřebního zboží, která se u zboží vyskytne, v době 24 měsíců od jeho převzetí. 

Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky.  Pokud kupující uplatní práva z vadného plnění, prodávající mu písemně potvrdí, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání. Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tuto skutečnost sdělit vždy písemně a doporučeně bez zbytečného odkladu nejpozději však do 3 pracovních dnů od převzetí zboží. 

 

Reklamace: 

Reklamační list musí obsahovat datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis závady a návrh na vyřízení reklamace. Prodávající je povinen vyjádřit se k reklamaci do 10 pracovních dnů ode dne jejího převzetí. 

Právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy: 

Spotřebitel má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů. Lhůta běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o:
a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží. 

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel o svém odstoupení od této smlouvy písemně informovat dodavatele (poštovní adresa: Služeb 753/3, P. O. BOX 94, 100 00 Praha 10 - Strašnice, e-mailová adresa: podatelna@druchema.cz, prodej@druchema.cz, tel: +420 296 814 111 - recepce, 275/276 - expedice a prodej) formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem).

Spotřebitel může použít i následující vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však jeho povinností: 

Adresát: Druchema, družstvo pro chemickou výrobu a služby, Služeb 753/3, P. O. BOX 94, 100 00 Praha 10 - Strašnice

Oznamuji/oznamujeme, že tímto odstupuji/odstupujeme od smlouvy o nákupu tohoto zboží/o poskytnutí těchto služeb:

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

Datum objednání/datum obdržení: 

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů: 

Adresa spotřebitele/spotřebitelů: 

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě) 

Datum: 

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. 

V případě, že spotřebitel dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od spotřebitele (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od spotřebitele přijal, pokud spotřebitel neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté spotřebitelem již při vrácení zboží spotřebitelem či jiným způsobem, pokud s tím spotřebitel bude souhlasit a nevzniknou tím spotřebiteli další náklady. 

Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. 

Zboží musí být bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zasláno zpět nebo osobně předáno na adrese: Druchema, družstvo pro chemickou výrobu a služby, Služeb 753/3, P. O. BOX 94, 100 00 Praha 10 - Strašnice. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud k odeslání zboží zpět dojde před uplynutím 14 dnů. Kupující nese přímé náklady spojené s vrácením zboží. 

V případě odstoupení od smlouvy spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

 

Další ustanovení: 

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

 

Závěrečná ustanovení: 

Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 25.8.2014. Dodavatel si vyhrazuje právo na jejich změny bez předchozího upozornění.