Skočit na obsah

66 Kč s DPH

Více »

89 Kč s DPH

Více »

66 Kč s DPH

Více »

89 Kč s DPH

Více »

66 Kč s DPH

Více »

89 Kč s DPH

Více »

90 Kč s DPH

Více »

ČISTIČ AUTOSKEL

Čistí a leští sklo i jiné hladké povrchy a brání jeho orosení

79 Kč s DPH

Spolehlivý prostředek na skla a jiné nesavé materiály. Nově vyvinutá směs kvalitních komponentů umožňuje snadné leštění autoskel a jiných nesavých povrchů.
VAROVÁNÍ
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
Více »

ČISTIČ DISKŮ

Prostředek k odstranění nečistot z disků kol s mechanickým rozprašovačem

70 Kč s DPH

Vysoce účinný přípravek, který odstraňuje stopy prachu z brzdového obložení, mastnou špínu a zbytky posypové soli z disků kol.
VAROVÁNÍ
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
Více »

ČISTIČ Stříbra Speciál

Vysoce účinný

72 Kč s DPH

Účinný přípravek pro důkladnou údržbu všech stříbrných předmětů.
Přípravek obsahuje: thiomočovina
NEBEZPEČÍ
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H351 Podezření na vyvolání rakoviny.
H361d Podezření na poškození plodu v těle matky.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Více »

ČISTIČ Stříbra Speciál

Vysoce účinný

521 Kč s DPH

Účinný přípravek pro důkladnou údržbu všech stříbrných předmětů.
Přípravek obsahuje: thiomočovina
NEBEZPEČÍ
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H351 Podezření na vyvolání rakoviny.
H361d Podezření na poškození plodu v těle matky.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Více »

DISKONT

Speciální disperzní lepidlo

1 800 Kč s DPH

Speciální disperzní lepidlo na bázi akrylátové kopolymerní disperze
VAROVÁNÍ
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Více »