Skočit na obsah

TEXBA č. 12 Černá

Barva na textil, na bavlnu, viskózu a len

36 Kč s DPH

Barva na textil pro ruční barvení i pro použití v pračce. Více »

TEXBA Odbarvovač

Odbarvovač na textil

32 Kč s DPH

Odbarvovač je přípravek určený k bělení a odbarvení špinavého či omylem obarveného prádla.
Přípravek obsahuje: dithioničitan sodný, uhličitan sodný
NEBEZPEČÍ
H251 Samovolně se zahřívá: může se vznítit.
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
Více »

TEXBA Zesilovač praní

Zesilovač pracího prostředku a odstraňovač skvrn

32 Kč s DPH

Zesilovač pracího prostředku a odstraňovač skvrn při teplotách 40 - 90°C pro bílé i barevné prádlo.
Přípravek obsahuje: mono-C12-18-Alkyl síran sodný peroxodisíran disodný
NEBEZPEČÍ
H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
Více »

TRIO

Leštěnka na nábytek se silikonem

71 Kč s DPH

Čisticí leštěnka na lakovaný a politurovaný nábytek, smaltované předměty apod... Více »

UNITAL

Univerzální lepidlo pro lepení tapet

121 Kč s DPH

Univerzální lepidlo k lepení tapet na omítku, umakart, lakované povrchy a dalších předmětů z podobného materiálu Více »

67 Kč s DPH

Více »

67 Kč s DPH

Více »

67 Kč s DPH

Více »

ZÁŘENKA

Stříbrošedý nátěr na kamna, kouřové roury a topná tělesa

67 Kč s DPH


VAROVÁNÍ
H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
Více »