Skočit na obsah

LIHOVÉ MOŘIDLO Borovice

Lihové mořidlo k barvení dřeva a porézních materiálů

96 Kč s DPH

Tekuté Lihové mořidlo na dřevo, OSB desky, cihly a další porézní materiály
Přípravek obsahuje: Ethanol
NEBEZPEČÍ
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
Více »

LIHOVÉ MOŘIDLO Cedr

Lihové mořidlo k barvení dřeva a porézních materiálů

96 Kč s DPH

Tekuté Lihové mořidlo na dřevo, OSB desky, cihly a další porézní materiály
Přípravek obsahuje: Ethanol
NEBEZPEČÍ
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
Více »

HYDROVOSK Světlý dub

Vosková emulze k moření dřeva a podlah

178 Kč s DPH

Hydrovosk je určen k povrchové úpravě přírodního dřeva v interiérech. Více »

HYDROVOSK Tmavý dub

Vosková emulze k moření dřeva a podlah

221 Kč s DPH

Hydrovosk je určen k povrchové úpravě přírodního dřeva v interiérech. Více »

STŘÍBŘENKA

Nespalitelný hliníkový nátěr

53 Kč s DPH

Nespalitelný hliníkový nátěr.
VAROVÁNÍ
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
Více »

ZÁŘENKA

Stříbrošedý nátěr na kamna, kouřové roury a topná tělesa

67 Kč s DPH


VAROVÁNÍ
H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
Více »